HINNA BYGG feirer 10 år i Juni 2017!

Vi har siden 2007 levert håndverkstjenester til fornøyde kunder i Rogaland, og feirer 10 år i Juni 2017

Hinna Bygg utfører godt tradisjonelt tømrer-arbeid basert på ryddige arbeidsforhold og bred kompetanse. Vi vektlegger god kvalitet i alle ledd -  fra plan til ferdigstillelse.   

Kunden i fokus

Velger du en Mesterbedrift som Hinna Bygg vil du oppleve å ha direkte kontakt med utførende Byggmester Anders Bakke i alle faser av prosjektet.

Vårt mål er god kommunikasjon og rom for råd og veiledning slik at du som kunde opplever at resultatet svarer til forventningene. 

 

    

Hinna Bygg A/S er en mesterbedrift!

BYGGMESTER:
Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Denne loven gir mestertittelen lov-beskyttelse slik at bare de med gyldig mesterbrev har rett til å bruke tittelen mester. Samtidig med at lov om mesterbrev ble innført ble det også utviklet en helt ny mesterutdanning.

Velger du en mesterbedrift som Hinna Bygg til prosjektet ditt sikrer vi deg kvalifiserte fagfolk med den nødvendige kompetansen for oppdraget.

Ønsker du mer informasjon og gode råd til deg som kunde?
Følg lenken; http://mesterbrev.nhosp.no/forbruker/

Hinna Bygg utfører arbeidet i tråd med de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter for HMS på byggeplassen:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78179

Hinna Bygg A/S har Sentral godkjenning

Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer, som skal godkjennes for ansvarsrett. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret. Foretak fra annen EØS-stat som ikke er registrert i Foretaksregisteret, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en EØS-stat. Foretak fra land omfattet av WTO-avtalen kan få sentral godkjenning ved å dokumentere at det oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler saker om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å påse at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt tilfredsstiller vilkårene for godkjenning.

Se også: Direktoratet for byggkvalitet

ENTREPRENØR INNEN BYGG OG ANLEGG

Vi leverer total- entrepriser til våre prosjekter innen bygg og anlegg. Underleverandører som vi har samarbeidet godt med i flere år er autoriserte, dyktige, stødige leverandører i sine respektive fag. Ta kontakt for leverandør- liste. Vi tilbyr våre tjenester både til det private- markedet og til bedriftsmarkedet.